De Walsberg

De Walsberg is een wijk van de plaats Deurne in de gemeente Deurne, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant.

De Walsberg

De Walsberg is een wijk van de plaats Deurne in de gemeente Deurne, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant.

Openbare Dorpsraad vergadering gaat niet door.

Beste bewoners,

Het zijn vreemde tijden met allerlei maatregelen die nodig zijn om het COVID-19 virus het hoofd te bieden. Van strenge maatregelen naar iets soepelere maatregelen en nu weer strengere maatregelen. Dit alles heeft tot gevolg dat wij hebben besloten de Openbare Dorpsraad vergadering te annuleren.

Een Openbare Dorpsraad vergadering moet voor eenieder vrij toegankelijk zijn ongeacht aantal, leeftijd of tijdstip. Daar dit niet mogelijk is, hebben we bovenstaande beslissing genomen. Ook de verkiezing van De Walsbergse Mens hebben we uitgesteld naar een later te bepalen tijdstip.

Mochten jullie echter vragen hebben aan of opmerkingen hebben voor de Dorpsraad; stuur een e-mail naar dorpsraad@walsberg.nl

Wij wensen jullie heel veel gezondheid toe,
Namens Dorpsraad Walsberg
Maarten van Ooij

Rustgevende natuur

Even uitrusten bij de rustgevende natuur bij de Wilgershof. Bij de familie Wilgers aan de Kievitweg 9.

Ze zijn al jaren bezig om de grond met bomen te beplanten, er is een vijver en een ongerept stukje van de Peelrandbreuk.

Wilgershof
Sperwerweg

Wijkblad voor de Walsberg

Onder Ons is het wijkblad voor de Walsberg. Het wordt uitgegeven door een groep vrijwilligers die de Walsberg een warm hart toedragen en wordt gesteund door de Dorpsraad en een aantal andere maatschappelijke organisaties. Het Onder Ons verschijnt 11 keer per jaar en wordt verspreid onder alle inwoners van de Walsberg en op verzoek ook verstuurd naar oud-Walsbergers die uit Walsberg zijn vertrokken maar toch nog een sterke binding met ons dorpje hebben.