De Walsberg

De Walsberg is een wijk van de plaats Deurne in de gemeente Deurne, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant.

De Walsberg

De Walsberg is een wijk van de plaats Deurne in de gemeente Deurne, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant.

Verkiezing Walsbergse Mens

Het is ook weer tijd voor de verkiezing van de Walsbergse Mens. Wilt u iemand nomineren en voldoet deze aan de eisen dan kunt u de naam van de kandidaat alsmede een toelichting sturen naar dorpsraad@walsberg.nl

U kunt nog insturen tot 1 september 2020.

Rustgevende natuur

Even uitrusten bij de rustgevende natuur bij de Wilgershof. Bij de familie Wilgers aan de Kievitweg 9.

Ze zijn al jaren bezig om de grond met bomen te beplanten, er is een vijver en een ongerept stukje van de Peelrandbreuk.

Wilgershof
Sperwerweg

Wijkblad voor de Walsberg

Onder Ons is het wijkblad voor de Walsberg. Het wordt uitgegeven door een groep vrijwilligers die de Walsberg een warm hart toedragen en wordt gesteund door de Dorpsraad en een aantal andere maatschappelijke organisaties. Het Onder Ons verschijnt 11 keer per jaar en wordt verspreid onder alle inwoners van de Walsberg en op verzoek ook verstuurd naar oud-Walsbergers die uit Walsberg zijn vertrokken maar toch nog een sterke binding met ons dorpje hebben.