Dorpsraad start weer op

Gelukkig weer goed vooruitzicht bij de dorpsraad, waarschijnlijk is er einde van 2021 weer een jaarvergadering!

We kijken er erg naar uit om jullie weer in goede gezondheid te kunnen ontmoeten.

Hou de website en het Onder Ons goed in de gaten, we zullen tijdig aangeven wanneer dit wordt gepland.

Groeten,

De Dorpsraad